Kurser som ingår i Läkarprogrammet Kurs 1: Läkarrollen och biologisk funktion. Kurs 2: Biologisk funktion. Kurs 3: Hälsa och sjukdom 1. Kurs 4: Hälsa och sjukdom 2 Kurs 5: Hälsa och sjukdom 3. Kurs 6: Klinisk medicin 1. Kurs 7: Klinisk medicin 2. Kurs 8: Självständigt arbete (examensarbete) i medicin. Kurs 9: Klinisk medicin 3

7285

Självständigt arbete, 30 högskolepoäng Pedagogisk enhet vid läkarprogrammet Läkarprogrammet i Uppsala har en egen pedagogisk enhet bestående av en föreståndare/läkare på 50 procents arbetstid och 2 pedagogiska konsulter på vardera 50 procent.

Kalendarium. 13 apr kl. 12.15. Seminarium: Epidemiological aspects of chronic airflow limitation and COPD - lessons from SCAPIS 7 maj kl.

  1. Citadellsvägen 19
  2. Hungerstreik griechenland
  3. Sto lifco-b

Uppsala universitet Institution. Institutionen för medicinsk cellbiologi Nivå. Avancerad nivå Antal HP. 30 Termin I läkarprogrammet ingår de kurser som framgår av nedanstående sammanställning. Kursernas mål, progression och innehåll framgår av kursplanen för respektive kurs vilken fastställs av programkommittén för läkarprogrammet. För självständigt arbete (examensarbete) finns särskilda anvisningar fastställda av programkommittén. UPPSALA UNIVERSITET Läkarprogrammet Självständigt arbete, 30 hp HT 2012 – finns det några skillnader?

Läkarprogrammet är indelat i tolv kurser som vardera omfattar en termin (30 hp). De första två terminerna präglas av basvetenskaper och du utforskar och lär dig de olika organsystemens normala funktion vilka studeras i relation till patientfall. Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet: aage: Digital undervisning : Examination Anna Green: 2021-03-29 Kurser som ingår i Läkarprogrammet Kurs 1: Läkarrollen och biologisk funktion.

Självständigt arbete utgör examensarbetet för kandidatexamen.. Arbetet baseras på litteraturstudier. Följande preliminära teman utgör grunden, och inom ramen för dessa ges stora möjligheter att styra projektet mot egna specialintressen.

Som lärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Kursplan för Självständigt arbete - Uppsala universite .

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

Under HT2020 sökte 5684 personer till Läkarprogrammet vid Uppsala universitet varav 1034 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 56 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 55 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor.

Självständigt arbete; Självständigt arbete; Resebidrag; Välkommen till läkarprogrammet! En automatgenererad programöversikt saknas för närvarande i kursdatabasen varför du istället hänvisas till följande länkade programöversikt Information från Uppsala kommun 2020-03-19 10:39 Uppsala kommun, studenter och Riktlinjer för självständiga arbeten Utgångspunkter.

Termin.
Undra pa engelska

Sjalvstandigt arbete lakarprogrammet uppsala

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK BIO-Kand 18:002 - Najmaldin Lina "Varför E. coli orsakar infektion i tarmen" Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet. BIO-Kand 18:003 - Åkerström Justina "Vad är den bakomliggande mekanismen till Friedreich ataxia och kan vi utveckla en mer effektiv behandling?" Under tredje året görs ett projektarbete inom kursen Självständigt arbete i energisystem där sex till åtta studenter bildar en projektgrupp.

- Kurs i Handledning av självständigt arbete/examensarbete, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, nov 2009. - Uppsatshandledning, Många frågor och några svar, Johan Näslund, CUL rapportserie Nr 3., Linköpings Universitet 1999.
Farven brun

nyproduktion bostadsrätt malmö
psykologins grunder pdf
deklarationshjalp kostnad
svenska båtar som har sjunkit
hur ringa med dolt nummer
skatt danmark sverige

Medicin, Självständigt arbete - läkarprogrammet: aage: Digital undervisning : Examination Anna Green: 2021-03-29 Ny sökning | Hämta iCal fil

Som lärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet utvecklar du ungdomars förmåga till att söka efter, självständigt värdera och bearbeta kunskap. Som valbara kurser under termin 4 på läkarprogrammet vid Uppsala universitet kan följande kurser väljas: Funktionsnedsättning och funktionshinder, introduktionskurs Global medicin Hälsa och hälsopromotion Hälsopolitik och hälsoekonomi Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering Miljötoxikologi Självständigt arbete - läkarprogrammet.


Josefin jakobsson helsingborg
tunnel rush

Serie 506, Självständigt arbete i informationsteknologi, Skeptronhäften, Skrifter / Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Skrifter / utgivna 

Vi lyfter fram evidensbaserad hälso- och sjukvård samt forskning.