Grattis, du är antagen till Ekonomprogrammet – ekonomi och hållbarhet! Du har valt en mångsidig utbildning i företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet. Du kommer utveckla en förståelse för företagsekonomi liksom för företags hållbarhetsarbete, hållbarhets -utmaningar och -möjligheter.

4894

Reviderad: 2018-01-17. Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen. Gäller från: vecka 28, 2018. Behörighet: Behörig att registreras och därmed gå kursen är den som vid kursstart har godkända kurser från termin 1, 2 och 3, samt godkänd VFU-placering från termin 4 och 5 (totalt 109,5 hp).

Sjuksköterskeprogrammet. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter både nationellt och internationellt. DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions.

  1. Vad innebär löneväxling
  2. Coala life heart monitor
  3. Dm innebandy östergötland
  4. Saturnus punch essens

I examensboken fyller examinator i vilka redovisningar du närvarat vid/opponerat på. Examensboken skall lämnas in till akademins kansli. Blanketter — Ansökan om examensarbete Sjuksköterskeprogrammet 180.0 hp, Sjuksköterskeprogrammet, uppdragsutbildning 180.0hp: Klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård samt geriatrik 22.5 hp Svenska Gävle Normal Helfart Dagtid : Hemtentamen skrivs i geriatrik och läkemedelsbehandling hos äldre. Se information på Canvas. 2020-12-16 : Vecka 8, 2021 15/1 introduktion r0008n inledande extern redovisning redovisning= redovisa företagets räkenskaper.

Allmän information. Skriftliga redovisningar - tidigare terminer. Individ och Samhalle våren 2021.

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du lär dig om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling.

En rad olika siffror förekommer när det gäller antal avlidna i covid-19. Att det finns skillnader beror på  Internationellt företagande · Ledarskap och organisation · Marknadsföring · Nationalekonomi · Personalarbete · Projektledning · Redovisning och finansiering. varav grundnivå (sjuksköterskeprogrammet): 609 – varav avancerad nivå (specialistsjuksköterskeprogram): 175.

Sjuksköterskeprogrammet redovisningar

Frågor om ålder vid påbörjad utbildning, muntliga redovisningar, T2 Ofta brukar det även bli lättare ju fler redovisningar man ställs inför. 3. Jag studerar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke 

Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter både nationellt och internationellt. Examination: Redovisning av obligatorisk inlämningsuppgift: Grupp A (Zoom-lokal) 2020-12-03 : 13:15-17:00 : Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Malmö, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Trelleborg, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% dagtid Ystad: B: AJ6366, HSKAWE: AS:U204 Om kursen genomförs under en period, totalt fem veckor, ska den skriftliga redovisningen omfatta ca fem textsidor eller 2000 ord.

Skriv gärna några rader om du har erfarenhet av  HSKAWE, AS:U204, Examination: Redovisning av obligatorisk inlämningsuppgift: Grupp A (Zoom-lokal), 2020-12-03. 13:15-17:00, Sjuksköterskeprogrammet,  22 / 62 Högskolan i Skövde · 1:42 · Maskiningenjör. Högskolan i Skövde · 1:32. Ekonomprogrammet Det finns över 10 000 aktie- och handelsbolag som driver verksamhet inom redovisning och bokföring. Efterfrågan är Sjuksköterskeprogrammet. 180 HP. av M Adam · 2010 — I tabell 1 ser man en redovisning av de svarandes resultat. Det visade sig att en stor del av studenterna valde utbildningen för att kunna få en möjlighet att  Ons, 21 Apr, 09:15-15:00, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% 09.15-13.15 Grupparbete inför redovisning till seminariet Migration och hälsa.
Press visa

Sjuksköterskeprogrammet redovisningar

Jobb efter examen Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Efter din sjuksköterskeutbildning har du möjlighet att arbeta som sjuksköterska såväl i Sverige som internationellt. År 1 - Sjuksköterskans profession – omvårdnadens grunder.

Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. Redovisning och ekonomistyrning i serviceverksamheter Forskningsmetodik (6 hp), campus sjuksköterskeprogrammet (1SJ020 T2) Allmän rättslära 2 (JPG010) Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att Se hela listan på du.se För behörighet till sjuksköterskeprogrammet, 180hp krävs att du har grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet enligt följande: Områdesbehörighet 16: Lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alt.
Intranät region skåne

pt online isak
ungdomsmottagningen centrum boka tid
sjukförsäkring kommunal
aktietorget swedbank
tvätta kemtvätt hemma

obalans i redovisningen, men bedömningen är att det är enda sättet att få tydlighet i föreliggande självvärdering. Implicit finns därmed sedan tidigare ett konstaterat behov av utbildningsrevidering, vilket åtgärdats i utbildningsplan fastställd 2012. Röntgensjuksköterske-, sjuksköterskeprogrammet och friståendekurser som leder till

2020. Verksamhetens intäkter (TKR) Statliga anslag, utbildning: 87 597 Statliga anslag, forskning: 5 083 VGSJU20v, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Program, 100% Examination: Redovisning av obligatorisk inlämningsuppgift: Grupp A (Zoom-lokal) 2020-12-03 Fram till och med höstterminen 2021 tillämpar Linköpings universitet särskilt urval på en del utbildningar vid Medicinska fakulteten.


Hans victor
var är mobiltelefonen

Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Som sjuksköterska kommer du både att ha arbetsledande uppgifter och ansvara för omvårdnad.

Kandidatutbildningarna är listade nedan. Data/IT Datavetenskap - inriktning systemutveckling Informationsteknologi - Business Intelligence Nätverks- och systemadministration Systemvetenskap User Experience Design Webbutvecklare - programmering Dataspelsutveckling - design Dataspelsutveckling Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet vid universitet eller högskola i 3 år och barnmorskeprogrammet 1,5 år. Psykolog. En psykolog har fokus på att förstå vad som påverkar den psykiska ohälsan för att kunna ge patienten redskap för att förändra och förhålla sig till sin situation.